Kontakt

Alžbeta Sršenová
A.Gyürkyho 877/1
Šahy 93601
ICO: 37726633
DIC: 1045880363
František Sršeň:
NON-STOP
0907 111 158
0903 634 394
0620 596 5454
e-mail: nsrsen8@gmail.com

Prevádzka:Hontianska 87, 936 01 Šahy